Versjon 16/05/24

English terms of sale follow at the end

For å bestille produkter hos oss må bruker være over 18 år. Ved å godkjenne vilkår har du bekreftet at du er over 18 år.

Leveranse

Digitale bilder er klare til nedlasting rett etter bestilling og sendes ikke per post. Du finner filene på «MIN KONTO – Mine bildeserier».
Leveringstid på bildeprodukter er normalt 10-15 dager fra:
a) bestilling
b) den dagen fotosesjonen avsluttes ved skolen/barnehagen
c) den dagen korrektur fra oppdragsgiver er ferdig for katalog

Bestillingen kan deles opp og leveres i separate forsendelser.

Produksjon av ordre bestilt i ferier

Norsk Skolefoto AS vil sette tydelige frister for levering i ferier/høytider.
Frist for bestilling for levering før julen 2023 er 10. desember.
Våre produkter produseres fortløpende og er lagervare.

Angrerett

Bildeproduktene i vår nettbutikk er et tilvirkningskjøp som settes opp av kunden selv, og er definert som produkt(er) med personlig preg. Når produktet/produktene har et tydelig personlig preg har du jfr angrerettloven ikke angrerett på produktet/produktene. Angreretten gjelder heller ikke på elektroniske filer kjøpt i vår nettbutikk. Angreretten til bestillingen faller bort ved kjøp av produkter i elektronisk format.

Se: https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/

Reklamasjon og forsinket levering

Reklamasjon gjelder om varen er delvis eller helt skadet i distribusjon eller har tekniske feil eller mangler. Ved reklamasjon skal alltid kundeservice hos Norsk Skolefoto AS kontaktes via e-post med vedlagt bilde av skaden/tekniske feilen. Dette må gjøres innen 10 dager fra varen er mottatt og mangelen er oppdaget. Kundeservice gir deretter tilbakemelding om hvordan reklamasjon behandles videre. Hvis Norsk Skolefoto AS kan erstatte varen eller kunden ønsker å heve kjøpet grunnet forsinket levering, vil en tilbakebetaling skje innen 14 dager. Tilbakebetalingen inkluderer frakt.
Ved forsinket levering kontaktes kundeservice for behandling og evt. tilbakebetaling.
Kataloger kan bli forsinket grunnet korrekturløp og forsinkelser på trykkeriet.
Ved eventuell retur via post må kunden selv påkoste dette. Hvis denne prosedyren ikke blir fulgt, har Norsk Skolefoto AS rett til å kreve full betaling for produktet.

Spørsmål om reklamasjoner? Kontakt post@norsk-skolefoto.no eller ring 64985200

Norsk Skolefoto AS følger Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Betaling

Kjøpet er et tilvirkningskjøp og ved betaling med kort vil totalbeløp bli trukket på kjøpstidspunktet. 

Faktura sendes per e-post ved forsendelsestidspunkt, betalingsfrist er 20 dager fra fakturadato. Fakturagebyr kr 45,-. For en ordre som er delt opp i flere forsendelser, fakturagebyr kun en gang. 
Betaling med kort er gebyrfritt, og kortløsningen er levert av Worldline.

Frakt ved kjøp under 500,- belastes med kr 50 kr. For en ordre som er delt opp i flere forsendelser, belastes frakt kun en gang.

Ved purring påløper en kostnad på kr 35,- ihht Inkassoloven. Ved varsel om inkasso påløper en kostnad på kr 70,- ihht Inkassoloven. Krav om inkasso vil overføres til vår partner, Alektum Inkasso.

Opphavsrett

Norsk Skolefoto AS har opphavsrett til bildene og publisering eller kopiering kan først skje etter godkjennelse fra Norsk Skolefoto AS. Ulovlig publisering og kopiering kan politianmeldes. Har du fått eller kjøpt høyoppløselige digitale bildefiler fra Norsk Skolefoto AS kan disse brukes fritt.

Personvernerklæring

Se vår personvernerklæring her: https://minner.norsk-skolefoto.no/privacy-policy/
Ved sletting av brukerkonto og andre personlige opplysninger kontakt kundeservice på 64985200 eller send en e-post til post@norsk-skolefoto.no.

Terms of sale

To order products from Norsk Skolefoto AS the customer must be over 18 years old.
By approving our terms of sale, you have confirmed that you are at least 18 years old.

Delivery

Digital image files are ready for download immediately after they are ordered and will not be sent by post. They are available at «My account – My pictures».
Delivery time is usually between 10-15 days from
a) The day you made the order
b) The day the photo session ended at the school / kindergarten
c) The day the catalog is proof read and finished

The delivery can be divided and delivered in separate shipments.

Right of withdrawal

Photo products in our online shop is a manufactured purchase generated by the customer, and is defined as a personalized product. When the product / products have a distinct personal touch you have no right to return the product / products.
The right of cancellation does not apply to electronic files purchased in our online store.

Read more here: https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/

Complaints

Complaint applications will be considered if the product/products is partially or completely damaged in distribution/by mail or has technical errors.
The customer must contact Norsk Skolefoto AS customer service via e-mail together with a photo of the damaged product to file the complaint. This must be done within 10 days of receiving the product/products. If products are returned to Norsk Skolefoto AS, the customer should cover expenses for postage.
If this procedure is not followed, Norsk Skolefoto AS is entitled to demand full payment for the product.

Queries about complaints? Contact post@norsk-skolefoto.no or call 64985200.

Payment terms

Credit card payments will be deducted from the card at the time of purchase. No invoice charge applies for credit card payments.
Invoice payments will be charged a billing fee of NOK 45,-. Invoices are sent by email when shipping the order or the first delivery.
Payment Deadline for invoice is 20 days.
Postage fee is charged with NOK 50,- for orders belov NOK 500,-. Orders with only Digital files will not be charged with postage fee.

For orders that arrive in several deliveries, the customer only pays the postage and handling fee once as shown at checkout.
Card payments are handled through Bambora.
Reminders include a charge of NOK 35, – according Debt Collection Act.
Upon notification of collection incurred a charge of NOK 70, – according Debt Collection Act. Claims for debt collection will be transferred to our partner, Alektum Inkasso.

Don’t hesitate to contact us at: