portrett

Våre erfarne fotografer velger ut minimum fire unike portretter av hver elev.

Skolekataloger & årbøker

I skolekatalogen er hele skolen samlet med portretter og gruppebilder. 
En flott måte å oppsummere året på og ta vare på historiene.

Gruppebilde

Gruppebilder fra Norsk Skolefoto er navngitt slik at ingen går i glemmeboken. Vi mener at et gruppebilde har verdi nå
– og i fremtiden.

Skolekataloger & årbøker

I skolekatalogen er hele skolen samlet med portretter og gruppebilder. 
En flott måte å oppsummere året på og ta vare på historiene.

Be om priser og tilbud!

Skole

Barnehage

Tonje Bolstad

Glenn Jensen

Trond Eliassen

Kari Flå

Tom-Arvid Rasmussen