FORMÅL

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte.  Vi reduserer risikoen for å bli smittet ved å øke avstanden mellom mennesker.


FORBEREDELSER

Alle fotografer tilknyttet Norsk Skolefoto AS plikter seg til å sette seg grundig inn i denne veilederen. Fotografen plikter seg til å alltid holde seg oppdatert på de siste og gjeldene smittevernregler. Dette gjelder både nasjonale tiltak, og også særskilte lokale tiltak innenfor skolen eller barnehagens kommune.


HYGIENE OG SMITTEVERN

Avstand, hygiene og renslighet skal være en prioritet! Alle som skal fotografere ute på skoler eller i barnehager skal ha med seg Antibac eller håndsprit. Rengjøring av utstyr med jevne mellomrom er viktig. Kamerautstyr, PC, stativer, bord, dører og andre kontaktflater skal rengjøres mellom hver gruppe/klasse/avdeling/kohort.

Fotografen skal ha på munnbind når man beveger seg i det åpne rom. Det vil si fra man går inn porten i barnehagen eller skolen, og ellers når man beveger seg utenfor fotorom eller utendørs foto-område. Fotografen skal informere de ansatte om at munnbind tas av når man gjennomfører selve fotograferingen. Fotografen vil opprettholde minimum 1-meters avstand til barnet/eleven/den ansatte som det blir tatt bilde av.

Fotografen vil kunne komme til å be om hjelp fra de ansatte til plassering, retting av hår, klær, og andre småjusteringer. Dette for å unngå fysisk kontakt med barna. Dette gjelder i særlig grad i barnehager og små barn.

Fotografen skal måle og merke opp en sikker sone rundt sin arbeidsstasjon, og informere de ansatte om at barn og voksne ikke skal bevege seg innenfor denne.

Ved navnsetting av gruppebilder der man normalt sett trenger bistand av en ansatt/lærer, skal dette i stedet gjennomføres ved navneopprop med hele gruppa oppstilt. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, skal navnsetting tas med hovedkontakt for klasse/gruppe/avdeling/kohort, og munnbind må benyttes.


MER OM AVSTAND

Basert på tilgjengelig kunnskap vurderer FHI at 1 meter avstand gir tilstrekkelig risikoreduksjon i de fleste situasjoner, men 1 meter avstand utelukker ikke smitte. I situasjoner der personer i liten grad beveger seg er risikoen mindre, for eksempel i lokaler med tilviste plasser.

Covid-19 smitter betydelig mindre ute enn inne. God ventilasjon og luftutskifting reduserer smitterisikoen. FHI anbefaler derfor å holde ekstra avstand i dårlig ventilerte rom.  

I de tilfeller der fotografen har fått tildelt et fotorom med dårlig ventilasjon, og/eller et rom som er for lite til å opprettholde overstående tiltak, vil fotografen komme til å be om alternative rom for gjennomføring av foto. For barnehager anbefaler vi fotografering utendørs dersom vær og vind tillater dette.


ANDRE TILTAK

Unngå håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt, spesielt nær ansikt-til-ansikt kontakt. Unngå å snakke der nær ansikt-til-ansikt kontakt er nødvendig.

Fotografer som jobber sammen skal holde minst én meters avstand til hverandre. Dette gjelder også for fotografer under opplæring. Munnbind skal benyttes når dette ikke er mulig.

Fotografen skal rengjøre alt utstyr før nedpakning etter fullført fotografering. Dette for å sikre at man ikke tar med seg overflatesmitte til neste oppdrag.

Før avreise skal fotografen rengjøre dørhåndtak, krakker, bord, stoler, og andre kontaktflater som noen kan ha vært i kontakt med i løpet av fotograferingen.


VED SYMPTOMER PÅ SYKDOM

  • Fotograf skal ikke møte på oppdrag dersom de får feber eller symptomer på luftveisinfeksjon.
  • Fotografer som er i karantene eller isolasjon skal ikke møte på jobb, se covid-19-forskriften kapittel 2.
  • Fotografer skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de får feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. I så tilfelle skal fotografen varsle skolen eller barnehagens kontaktperson, samt arbeidsgiver.


YTTERLIG INFORMASJON

For ytterlig informasjon vises det til oppdaterte veiledere på FHI’s nettsider, samt kommunenes egnes sider om Covid-19.